Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 13:05:20
Powrót do projektu

Zajęcia sportowe z futbolu amerykańskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje rozpowszechnienie futbolu amerykańskiego na terenie dzielnicy. Zajęcia będą kierowane do dzieci, młodzieży i rodzin z terenów Pragi Północ. Kompleksowość projektu to treningi i udział w ogólnopolskich rozgrywkach prowadzonych przez Polską Ligę Futbolu Amerykańskiego.

Uczestnicy Akademi poznają najsłynniejszy sport USA.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Hala sportowa ul. Jagiellońska 7,Boisko DOSIR ul. Kawęczyńska 44

na terenie Pragi Północ m.st.Warszawy

Istotne informacje o lokalizacji

Obiekty należą do M. St. Warszawa, zatem wszelkie opłaty za wynajem boisk wrócą do Miasta.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie realizowany w ramach otwartych treningów pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Do treningów będzie mógł przystąpić każdy od 7 do 99 roku życia. Do 31 marca odbywać się będą dwa treningi w tygodniu, od kwietnia do końca października 3 treningi w tygodniu. Treningi od stycznia dla młodzieży (14-18 lat) i dorosłych (18+), od maja (z uwagi na pogodę) dla najmłodszych od 7 do 13 roku życia, niezależnie od płci.

Sekcje będą podzielone na minis (7-13), juniors(14-18) i seniors (18+).

Treningi 3 godzinne, można rozdzielić na 2 lub 4 grupy. Grupa minis i juniors pierwszy trening 1,5 godziny i drugie 1,5 godziny dorośli.


Pełny opis projektu

Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego od 2014 roku, gdzie przez okres wakacji realizowany był projekt w ramach lata w mieście. Cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci. Treningi zostaną zrealizowane pod nadzorem i opieką licencjonowanej kadry trenerskiej. Najlepsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w meczach i turniejach (przy współpracy lokalnej drużyny futbolu amerykańskiego).

Uczestników podzielimy na sekcje wiekowe;

najmłodsi od 7 do 13 roku życia uczestniczyć będą w meczach i turniejach z futbolu flagowego - wersji bezkontaktowej,

juniorzy od 14 do 18 roku życia, będą uczestnikami treningów i szkoleń, a najlepsi będą mogli rozegrać mecze futbolu amerykańskiego przy współpracy lokalnej drużyny w ogólnopolskiej lidze.

Dorośli 18+ będą mogli wziąć udział w meczach, turniejach o zasięgu ogólnopolskim, zasilając szeregi dzielnicowej drużyny.

Każdy będzie mógł poznać zasady futbolu, każdy będzie mógł wziąć udział w treningach oraz odbyć pełne szkolenie. Zaczynamy w styczniu, aby przygotować merytorycznie, technicznie oraz fizycznie kandydatów do gry.

Do projektu mogą przystąpić całe rodziny- grając w poszczególnych grupach wiekowych- łącząc pokolenia i zachęcając do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W dalszej kolejności planowana jest organizacja meczy i turniejów o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.Plan realizacji zadań akademii w kolejnych miesiącach:

Styczeń - kampania informacyjna oraz rozpoczęcie działania akademii.

Styczeń - marzec - treningi 2 razy w tygodniu.

Kwiecień - październik - treningi 3 razy w tygodniu.

Marzec- październik - rozgrywki turniejowe i mecze organizowane dla poszczególnych grup wiekowych. Październik - wręczenie wyróżnień i nagród.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, a futbol amerykański i ten w wersji flagowej może przyjąć się jako główny sport dzielnicy Praga Północ. Będzie to alternatywna forma spędzania wolnego czasu angażująca całe rodziny. Każdy uczestnik szczegółowo i kompleksowo pozna zasady futbolu amerykańskiego lub flagowego. Celem projektu jest aktywizacja, nauka uczciwej rywalizacji oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców dzielnicy Praga Północ.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

obiekty treningowe styczeń-marzec (opłata za 3 miesiące) dwa treningi po 3 godziny (2x1,5 godziny na grupę dzieci i młodzież oraz dorośli ) treningi 1 w tygodniu i 1 w weekend - koszt 16968 - cena zawiera 30% zniżki wg cennika DOSIR;

boisko treningowe marzec - październik 3 treningi po 3 godziny z rozdzieleniem na grupy po 1,5 godziny treningu na każdą. Dwa treningi w tygodniu i 1 w weekend - koszt 178304 - cena zawiera 20% zniżki wg cennika Dosir.

- cena ewentualnie może się zmienić jeżeli będzie naliczony dodatkowy rabat na zajęcia.

kadra trenerska 52650PLN 3 trenerów po 50 zł za godzinę treningu przez okres zajęć tj. 10 miesięcy;

piłki 3600 PLN - 50 piłek do futbolu amerykańskiego;

tarcze, step overy, materace specjalistyczne do ćwiczeń, zestawy treningowe - futbol flagowy, drabinki, cony, płotki, - 20000 PLN


Całkowity koszt projektu: 271 522,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki