aarabadzic - zmiany z 2017-02-21 08:47:21
Powrót do projektu

Film dokumentalny o Akademii Wychowania Fizycznego

status: Zgłoszony


Film o AWF i Starych Bielanach. Opowieść o sporcie, historii, architekturze, przyrodzie, ludziach i kampusie Akademii. Kultura fizyczna będzie osią centralną filmu łączącą wszystkie te wątki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9601974487305
szerokość geograficzna: 52.2853036396087

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Akademia Wychowania Fizycznego - ul. Marymoncka 34 i obszar Starych Bielan

Istotne informacje o lokalizacji

Akademia Wychowania Fizycznego - perła polskiego modernizmu, obiekt wyjątkowy pod względem urbanistycznym i architektonicznym, niepowtarzalny w skali naszego kraju.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Film będzie udostępniony dla wszystkich mieszkańców Warszawy za pośrednictwem platformy internetowej. Planujemy również organizację pokazów plenerowych dla mieszkańców oraz projekcje festiwalowe i telewizyjne. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości odbiorców poprzez promocję filmu w internecie, prasie i mediach społecznościowych.


Pełny opis projektu

Film o AWF pokaże to miejsce z wielu perspektyw: historycznej, architektonicznej, sportowej, przyrodniczej i socjologicznej. Opowie o życiu uczelni i kampusu na przestrzeni całego roku, podkreślając w ten sposób jej wyjątkowy, zmieniający się charakter.Jako mieszkańcy Bielan powinniśmy być dumni z tego, że mieszkamy w tak klimatycznej dzielnicy. Film o Akademii Wychowania Fizycznego będzie promował naszą dzielnicę i zachęci do jej częstszych odwiedzin.Ważnym elementem tego przedsięwzięcia będzie odpowiedni wybór twórców, który będzie miał wpływ na ostateczny kształt filmu. Projekt ten powinien być realizowany przez artystów - filmowców mocno związanych z dzielnicą - rozumiejących jej charakter i specyfikę. Oryginalne pomysły powinny wynikać ze świeżego podejścia do materii filmowej. Poprzez wybór realizatorów przedstawimy Stare Bielany jako prężnie rozwijającą się dzielnicą młodych ludzi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Film dokumentalny o AWF będzie doskonałą promocją Starych Bielan jako ciekawej, przyjaznej, zielonej okolicy, bogatej w wyjątkową architekturę. Wymyślony i zrealizowany przez mieszkańców Starych Bielan będzie wspaniałą wizytówką dla naszej dzielnicy. Pokazując funkcję jaką AWF pełni dla mieszkańców Bielan, zwracamy uwagę na to jak ważne jest dla nas otoczenie w którym żyjemy, zachęcając do współuczestnictwa w jego kształtowaniu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Film będzie realizowany na przestrzeni całego roku przy szacunkowej ilości 30 dni zdjęciowych.

Składowe tych kosztów to:

- honorarium reżysera

- honorarium autora zdjęć

- honorarium dźwiękowca

- honorarium montażysty

- sprzęt zdjęciowy (kamera, dźwięk, światło)

- prawa do muzyki

- prawa do materiałów archiwalnych

- postprodukcja dźwięku

- postprodukcja obrazu


Całkowity koszt projektu: 96 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • prezentacja AWF (1).pdf