slacek - zmiany z 2017-04-12 18:40:12
Powrót do projektu

Film dokumentalny o Akademii Wychowania Fizycznego

status: Zgłoszony


Film o AWF i Starych Bielanach. Opowieść o sporcie, historii, architekturze, przyrodzie, ludziach i kampusie Akademii. Kultura fizyczna będzie osią centralną filmu łączącą wszystkie te wątki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9601974487305
szerokość geograficzna: 52.2853036396087

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Akademia Wychowania Fizycznego - ul. Marymoncka 34 i obszar Starych Bielan

Istotne informacje o lokalizacji

Akademia Wychowania Fizycznego - perła polskiego modernizmu, obiekt wyjątkowy pod względem urbanistycznym i architektonicznym, niepowtarzalny w skali naszego kraju.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Film będzie udostępniony dla wszystkich mieszkańców Warszawy za pośrednictwem platformy internetowej. Planujemy również organizację pokazów plenerowych dla mieszkańców oraz projekcje festiwalowe i telewizyjne. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości odbiorców poprzez promocję filmu w internecie, prasie i mediach społecznościowych.


Pełny opis projektu

Film o AWF pokaże to miejsce z wielu perspektyw: historycznej, architektonicznej, sportowej, przyrodniczej i socjologicznej. Opowie o życiu uczelni i kampusu na przestrzeni całego roku, podkreślając w ten sposób jej wyjątkowy, zmieniający się charakter.Jako mieszkańcy Bielan powinniśmy być dumni z tego, że mieszkamy w tak klimatycznej dzielnicy. Film o Akademii Wychowania Fizycznego będzie promował naszą dzielnicę i zachęci do jej częstszych odwiedzin.Ważnym elementem tego przedsięwzięcia będzie odpowiedni wybór twórców, który będzie miał wpływ na ostateczny kształt filmu. Projekt ten powinien być realizowany przez artystów - filmowców mocno związanych z dzielnicą - rozumiejących jej charakter i specyfikę. Oryginalne pomysły powinny wynikać ze świeżego podejścia do materii filmowej. Poprzez wybór realizatorów przedstawimy Stare Bielany jako prężnie rozwijającą się dzielnicą młodych ludzi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Film dokumentalny o AWF będzie doskonałą promocją Starych Bielan jako ciekawej, przyjaznej, zielonej okolicy, bogatej w wyjątkową architekturę. Wymyślony i zrealizowany przez mieszkańców Starych Bielan będzie wspaniałą wizytówką dla naszej dzielnicy. Pokazując funkcję jaką AWF pełni dla mieszkańców Bielan, zwracamy uwagę na to jak ważne jest dla nas otoczenie w którym żyjemy, zachęcając do współuczestnictwa w jego kształtowaniu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychFilm będzie realizowany na przestrzeni całego roku przy szacunkowej ilości 30 dni zdjęciowych. Składowe tych kosztów to: - honorarium reżysera - honorarium autora zdjęć - honorarium dźwiękowca - honorarium montażysty - sprzęt zdjęciowy (kamera, dźwięk, światło) - prawa do muzyki - prawa do materiałów archiwalnych - postprodukcja dźwięku - postprodukcja obrazu

1. Honoraria

Scenariusz - 3 000,00 zł

Reżyser - 15 000,00 zł

Operator obrazu - 15 000,00 zł

Dźwiękowiec + sprzęt - 5 000,00 zł

Make up - 3 000,00 zł

Kierownik produkcji - 13 00,00 zł

Kompozytor - 5 000,00 zł

Konsultacje historyczne - 1 000,00 zł

Montaż off-line - 7 000,00 zł2. Sprzęt

Kamera, podgląd + akcesoria - 12 000,00 zł

Obiektywy - 12 000,00 zł

Stabilizacja/steadicam + obsługa - 2 000,00 zł

Wynajem drona + obsługa - 6 000,00 zł3. Postprodukcja

Dyski twarde - 3 500,00 zł

Kolor korekcja - 6 000,00 zł

Materiały archiwalne - 5 000,00 zł

Prawa do muzyki - 2 000,00 zł

Opracowanie graficzne - 2 000,00 zł

Montaż - 4 000,00 zł

Nagranie lektorów, udźwiękowienie - 9 000,00 zł

Honorarium lektorów - 8 000,00 zł4. Inne koszty bezpośrednie

catering/ekipa (100 osób) - 4 000 złRAZEM: 139 500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 139 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • prezentacja AWF (1).pdf