Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2017-05-31 14:51:31
Powrót do projektu

Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy ...

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy budowy siłowni plenerowej i stacji street workout na terenie Zespołu Szkół nr 94 w Warszawie oraz animacji czasu wolnego, w okresie wakacyjnym oraz w miesiącach: czerwcu i wrześniu. W ciągu pozostałych miesięcy roku szkolnego doposażona infrastruktura będzie dostępna dla mieszkańców dzielnicy Wesoła - Zielona oraz wykorzystywana przez dzieci - uczniów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.190658211708071906582117081
szerokość geograficzna: 52.2394566385846352394566385846

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

05-075 Wesoła, ul. Krótka 1

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja obejmuje teren Zespołu Szkół nr 94 w Warszawie. Teren szkoły jest ogrodzony, w ogrodzeniu znajdują się furtki, co umożliwia ogólnodostępność, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę nad infrastrukturą. W pobliżu lokalizacji projektu znajdują się bloki mieszkalne oraz zabudowa jednorodzinna, w których zamieszkują rodziny z dziećmi w różnym wieku, a także młodzież oraz seniorzy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z obiektu sportowego siłownia zewnętrzna oraz stacja street workout Wesoła-Zielona,realizując definicję ogólnodostępności projektów infrastrukturalnych, można będzie korzystać w ciągu całego roku kalendarzowego - w wyznaczonych godzinach popołudniowych od 16:00 do 21:00; w miesiącach czerwiec-wrzesień dodatkowo w soboty i niedziele w godzinach 16:00-21:00. Zasady korzystania z urządzeń określi profesjonalna instrukcja obsługi urządzeń dedykowana dla każdego urządzenia.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz stacji street workout, całorocznych urządzeń rekreacyjnych, a także animację czasu wolnego i obsługę terenu w miesiącach od czerwca do września. W pozostałych 8 miesiącach siłownia i stacja nadal będą dostępne dla mieszkańców w godzinach 16 - 21, z uwagi na warunki atmosferyczne, w tych miesiącach nie jest planowana opieka instruktora. Warto zwrócić uwagę, że urządzenia mogą być także wykorzystane przez uczniów Zespołu Szkół nr 94.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle Zielona w dzielnicy Wesoła nie oferuje żadnych możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i dorosłych. Nie ma oferty aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, rodziców oraz przedstawicieli starszego pokolenia. Aranżacja bezpiecznego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego pozwoli na integrację mieszkańców, będzie miejscem aktywnego międzypokoleniowego wypoczynku. Sport na świeżym powietrzu, , to także działania profilaktyczne, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychologicznym - rywalizacja fair play, wytrwałość w dążeniu do celu, siła woli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Stacja street duża- maxi - cena netto -23 200 zł - cena brutto - 28 536,00 zł

2. Nawierzchnia bezpieczna żwirek wraz z obrzeżem frakcja 2-8mm - cena netto -7 260 zł - cena brutto-8 929,8 zł

3. Wyciskanie siedząc (2 st)- netto- 3 150 zł - brutto -3 874,5 zł

4. Surfer (2st)- netto - 2 250 zł - brutto - 2 767,5 zł

5. Biegacz (2 st) - netto - 3 190 zł - brutto - 3 923,7 zł

6. Twister ( 3 st) - netto - 1 750 zł - brutto - 2 152,5 zł

7. Jeździec konny ( 1st) - netto -1 735 zł - brutto - 2 134,1 zł

8. Chodziarz (2st) - netto - 2 800 zł - brutto -3 444,0 zł

9. Motyl (2st) - netto - 3 420 zł - brutto - 4 206,6 zł

10. Transport - netto - 150 zł - brutto -184,5 zł

11. Kotwy montażowe do urządzeń siłowni zewnętrznej - netto -35 zł - sztuk 9 - netto - 315 zł - brutto -387,5 zł

12. Montaż stacji workout- netto -1 900 zł - brutto -2 337,0 zł

13. Ławka miejska z oparciem duża- netto - 510 zł - sztuk 2 - netto - 1 020 zł - brutto -1 254,6 zł

14. Ławka sportowa bez oparcia- netto -450 zł - sztuk 2 - netto - 900 zł - brutto - 1 107,0 zł

15. Kosz na śmieci miejski z daszkiem klasyczny- netto -320 zł - sztuk - 2 - netto - 640 zł - brutto - 787,2 zł

16. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- netto -240 zł - sztuk 7- netto -1 680 zł - brutto- 2 066,4 zł

17. Tablica informacyjna z opisem stanowisk regulaminem, numerami alarmowymi 0 zł

Razem netto 55 360,00 zł

VAT 23% 12 732,80 zł

Razem brutto 68 092,80 zł

Koszty wynagrodzenia instruktora sportu od czerwca do września:

610 godzin x 30 zł. - 18,300 zł.

Koszty obsługi i konserwacji terenu od czerwca do września:

610 godzin x 20 zł. - 12,200 zł.
Całkowity koszt projektu: 98 592,80 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty przeglądów - 500 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki