Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-25 15:27:25
Powrót do projektu

Przejście dla pieszych przy przystanku Barszczewska

status: Zgłoszony


Wyznaczenie przejścia dla pieszych przy północnym krańcu zatoki przystankowej przystanku Barszczewska 02 (przystanek na Gwiaździstej) wraz z dojściem z obu stron (od przystanku i od parkingu).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.986416041851
szerokość geograficzna: 52.2794489225409

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

ul. Gwiaździsta przy skrzyżowaniu z ul. Barszczewską

Istotne informacje o lokalizacji

Pas drogi w zarządzie ZDM oraz mały kawałek chodnika obok parkingu na działce 4/22 którego właścicielem jest m. st. Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy poprawy przestrzeni publicznej - dostępnej dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt polega na wyznaczeniu przejścia dla pieszych przy północnym krańcu przystanku Barszczewska 02 wraz z dojściem z obu stron (od przystanku i od parkingu). Obecnie jedyne przejście dla pieszych między przystankiem a źródłem/celem podróży na osiedlu Potok znajduje się na północnym wylocie ronda Turowicza. Dla wysiadających z autobusu na przystanku Barszczewska 02 oznacza to konieczność pokonania dodatkowych 100 m, więc praktycznie wszyscy przechodzą przez jezdnię ul. Gwiaździstej w obrębie przystanku, na przedłużeniu ul. Barszczewskiej w kierunku pobliskich bloków. Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na poruszające się z dość dużą prędkością samochody i ograniczoną widoczność (zakręt i wzniesienie).Przejście dla pieszych pozwoli na bezpieczne i bezpośrednie przejście ul. Gwiaździstej bez konieczności nadkładania drogi.Likwidacja zatoki autobusowej i wyznaczenie przystanku na pasie ruchu, zmiany geometrii ulicy, wydłużenia wyspy kanalizującej do ul. Barszczewskiej, budowa azylu na przejściu dla pieszych, zmiany geometrii skrzyżowania z ul. Barszczewską, budowa chodnika.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - zapobieganie niebezpiecznemu przechodzeniu przez ulicę za tyłem autobusu bez wyznaczonego przejścia dla pieszych. Szczególnie dotyczy to dzieci w wieku szkolnym (wracających autobusem ze szkół), które też przechodzą obecnie przez ulicę w obrębie zatoki przystankowej.

Uspokojenie ruchu - metodami inżynierii ruchu drogowegoZwiększenie komfortu mieszkańców - poprzez umożliwienie dogodnego przejścia przez ulicę na bezpośredniej trasie w kierunku do/z domów: Gwiaździsta 13, 15, 15A, Tylżycka 1, 7, Potocka 4 i Barszczewska 6 (razem ok. 1000 mieszkań, 3000 mieszkańców).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

450 000 zł w kosztorys wchodzą likwidacja zatoki autobusowej i wyznaczenie przystanku na pasie ruchu, zmiany geometrii ulicy, wydłużenia wyspy kanalizującej do ul. Barszczewskiej, budowy azylu na przejściu dla pieszych, zmiany geometrii skrzyżowania z ul. Barszczewską, budoay chodnika


Całkowity koszt projektu: 450 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt odnowienia oznakowania poziomego i ew. naprawy zniszczonych znaków


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki
  • Przejście dla pieszych przy przystanku Barszczewska - prezentacja.pdf