Autor projektu - zmiany z 2017-01-20 13:09:20
Powrót do projektu

STO DRZEW dla WILANOWA

status: Zgłoszony


Celem projektu jest posadzenie 100 dużych drzew w Wilanowie, szczególnie w obszarze z największym natężeniem ruchu samochodowego w Wilanowie, tj. okolica krzyżowania al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej. Jest to odpowiedź na problem zanieczyszczenia powietrza, z którym wszyscy się borykamy (np. alarm smogowy - styczeń 2017r.).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.084265708923340842657089233
szerokość geograficzna: 52.16624601428102166246014281

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

al. Wilanowska, ul. Przyczółkowa, ul. Kieślowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

1. Pas zielony między jezdniami ul. Przyczółkowej i al. Wilanowskiej w okolicy ich krzyżowania,

2. Zielony skwer wzdłuż potoku Służewieckiego w okolicy krzyżowania al. Wilanowskiej i ul. Kieślowskiego Wymienione obszary zaznaczone na załączonej mapie.

3. Parking i pas zieleni w pobliżu cmentarza WilanowskiegoWymienione obszary zaznaczone na załączonych mapach (pliki mapa01.jpg oraz mapa02.jpg).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa mają służyć wszystkim mieszkańcom dzielnicy i są dostępne dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Krzyżowanie al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej to prawdopodobnie obszar z największym natężeniem ruchu samochodowego w Wilanowie. Jednocześnie to miejsce ma też charakter reprezentacyjny ze względu na bliskość kompleksu Muzeum Pałacu w Wilanowie, chętnie odwiedzanego przez setki tysięcy gości z całego świata rocznie. Niestety w tej chwili dominuje tu beton i spaliny samochodowe.Celem tego projektu jest posadzenie 100 dużych drzew w Wilanowie, szczególnie w tym obszarze. Ma to nie tylko poprawić estetykę przestrzenni publicznej w naszej Dzielnicy, ale przede wszystkim ma przyczynić do poprawy jakości powietrza, wpływać pozytywnie na jakość życie mieszkańców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tak jak w opisie projektu: chcemy poprawić jakość przestrzeni publicznej w pobliżu jednego z najważniejszych zabytków w Polsce, jednocześnie wpływać pozytywnie na środowisko.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) 100 drzew z 3-letnim utrzymaniem x 2500 zł = 250 000 zł

2) projekt nasadzeń: 5000 zł

3) rezerwa na inne niespodziewane koszty: 5000zł


Całkowity koszt projektu: 260 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • PrzyczółkowaWIZ.png
  • PrzyczółkowaTERAZ.png
  • WilanowskaWIZ.png
  • WilanowskaTERAZ.pngmapa01
  • mapa02.pngmapa02
  • mapa01.png