Autor projektu - zmiany z 2017-01-15 15:06:15
Powrót do projektu

Skwer Wolnej elekcji

status: Zgłoszony


Projekt zakłada stworzenie kameralnego skweru z dużą ilością zieleni, elementami małej architektury, alejkami i niedużą fontanną, uzupełnionego o siłownię plenerową na niezagospodarowanej, działce znajdującej się na Młynowie na rozwidleniu ulic Młynarskiej i Obozowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9691506624222
szerokość geograficzna: 52.2432878841071

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Skwer miałby powstać na rozwidleniu ulicy Młynarskiej i Obozowej - na działkach 76/1, 76/3, 76/2, 75 z obrębu 6-03-08.

Istotne informacje o lokalizacji

Proponowana lokalizacja posiada wiele zalet:

- działka jest własnością m. st. Warszawy,

- podstawowe przeznaczenie działki zgodnie z MPZP komunikacja piesza z urządzoną zielenią towarzyszącą KP(ZP),

- do działki nie zgłoszono roszczeń przez spadkobierców,

- działka ma kształt nieregularny i umiejscowiona jest między ulicami: Ostroroga, Młynarska, Obozowa, Sołtyka.

- znajduje się blisko dużych, nowych osiedli, jakie powstały w ostatnich kilkunastu latach w północnej części Młynowa,

- działka jest położona blisko przystanków tramwajowych (linie 20, 23, 24, 44) i autobusowych (102, 103, 136) – przystanek Młynów

- możliwe jest bezpłatne zaparkowanie samochodów wzdłuż mało uczęszczanego odcinka ulicy Młynarskiej,

- obecnie teren jest zaniedbany i wykorzystywany w części jako dziki parking; - dostosowanie go nie będzie problematyczne.


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Warszawy przez całą dobę, niezależnie od pory roku. Po zmroku korzystanie ze skweru możliwe będzie dzięki zainstalowanym latarniom. Skwer zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiający dostęp i korzystanie przez osoby niepełnosprawne.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie skweru z dużą ilością zieleni, elementami małej architektury, alejkami i niedużą fontanną, uzupełnionego o siłownię plenerowąNa działce zostanie posadzonych około 50 różnych, starannie dobranych przez ekspertów, drzew (np. kasztanowiec czerwony, brzoza pożyteczna, grujecznik japoński, wiśnia piłkowana) i kilkaset krzewów (np. pięciornik krzewiasty, tawuła japońska). Na działce zostaną wytyczone alejki żwirowe. Na połowie terenu powstaną także trawniki. Całość terenu zostanie uzupełniona o elementy małej architektury, jak ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz zostanie oświetlona. Centralnym elementem skweru będzie placyk otoczonymi ławkami z estetyczną nawierzchnią i niewielką, podświetlaną fontanną.

Planowane jest także stworzenie niewielkiej siłowni plenerowej.Przy projektowaniu skweru zostanie uwzględniona i uszanowana wyjątkowość okolicy – obok działki znajduje się Pole Elekcyjne, Cmentarze: Żydowski i Stare Powązki, a sąsiadujący odcinek ulicy Młynarskiej posiada na tym odcinku oryginalną nawierzchnię (tzw. kocie łby) i stylowe latarnie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ostatnich kilkunastu latach, dzięki wielu zrealizowanym inwestycjom mieszkaniowym rejon północnej części Młynowa bardzo się zmienił i rozwinął. Niestety wciąż spotkać można przestrzenie publiczne, które są zaniedbane, niewykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem które z pewnością nie stanowią wizytówki Woli.Realizacja projektu zmieni na plus oblicze jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc Młynowa. Powstanie estetyczny, cieszący oko, zielony skwer dla mieszkańców. Dzięki starannemu zaprojektowaniu oraz stosownym nasadzeniom skwer umożliwi rekreację i wypoczynek wszystkim osobom. Skwer ma także aktywizować i integrować lokalną społeczność oraz sprzyjać kontaktom międzyludzkim. Obiekt może być również miejscem organizacji niewielkich lokalnych imprez dla mieszkańców.

Skwer może stać się wizytówką Młynowa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szczegóły w załączonym kosztorysie.


Całkowity koszt projektu: 576 068,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania, energii elektrycznej, konserwacji, pielęgnacji zieleni.


Całkowity koszt eksploatacji: 12 000,00 zł

Załączniki

 • Kosztorys_Skwer Wolnej elekcji.xlsx
 • Wizualizacja____1.jpg
 • wizualizacja_____2.jpg
 • skwer_rzut_2.pdf
 • Skwer_rzut.pdf
 • Kosztorys_Skwer Wolnej elekcji.pdf