Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 09:14:19
Powrót do projektu

ZUMBA - bezpłatne zajęcia dla wszystkich z równoczesnymi zajęciami dla dzieci

status: Zgłoszony


Projekt zakłada organizację zajęć ZUMBY, raz w tygodniu, przez 90 minut, dla wszystkich mieszkańców. Na czas zajęć przewiduje się prowadzenie równoległych zajęć tanecznych dla dzieci, tak, aby umożliwić udział w zajęciach opiekunom. Cel projektu: poprawa kondycji i zdrowia mieszkańców oraz integracja i dobra zabawa.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

sala gimnastyczna jednej z ursynowskich szkół lub wynajęta sala w szkole tańca / fitness klubie

Istotne informacje o lokalizacji

sala gimnastyczna jednej z ursynowskich szkół lub wynajęta sala w szkole tańca / fitness klubie


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia ZUMBY raz w tygodniu, przez 90 min. dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, równoległe zajęcia taneczne dla dzieci młodszych (od 4 r. ż), wstęp wolny. W przypadku większej liczby chętnych, możliwość wprowadzenia zapisów - . W zajęciach przewiduje się udział do 50 osób, przy czym zajęcia mogą zostać podzielone na 2 x 45 min, wówczas liczba osób to 2 x 25. Na zajęcia obowiązywać będą zapisy, prowadzone przez wykonawcę, decyduje kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację zajęć ZUMBY, raz w tygodniu, przez 90 minut, przez 9 m-cy (od lutego do grudnia, z wyłączeniem okresu wakacyjnego), dla wszystkich mieszkańców, w tym zwłaszcza dla seniorów oraz rodziców małych dzieci. Na czas zajęć, przewiduje się prowadzenie równoległych zajęć tanecznych dla dzieci, tak, aby z jednej strony rozwijać umiejętności taneczne i poprawiać kondycję dzieci, a z drugiej strony umożliwić udział w zajęciach opiekunom. Do realizacji projektu konieczne jest zapewnienie dwóch sal, dwóch prowadzących (osobno dla dorosłych i dzieci), nagłośnienia oraz fakultatywnie podestu. Wykonawca zapewnia: sale, instruktorów, nagłośnienie (może być wypożyczone).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Inspiracją dla projektu były zarówno rozmowy z mamami, które chciałyby wyjść z domu, poruszać się, poćwiczyć, ale często nie mają co zrobić z dziećmi, jak również rozmowy ze starszymi paniami, które chciałyby zadbać o zdrowie, jednakże często nie stać ich na drogie karnety do fitness klubów. Taniec jest jedną z najbardziej naturalnych i dostępnych dla każdego, bez względu na wiek i kondycję, form aktywności fizycznej. Jednoczy i integruje, także międzypokoleniowo. Podobny projekt został zrealizowany w 2016 r. i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, stąd aktualna propozycja projektu jest odpowiedzią na potrzebę kontynuacji zajęć.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

4 zajęcia w miesiącu *9 m-cy = 36 zajęć * 1100 zł = 39600

w tym:

wynagrodzenie 2 instruktorów: 800 zł/zajęcia

wynajem 2 sal: 200 zł/ zajęcia

zapewnienie nagłośnienia: 100 zł/ zajęcia


Całkowity koszt projektu: 39 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki