Autor projektu - zmiany z 2017-03-02 17:08:02
Powrót do projektu

Korepetytornia Wilanowska

status: Zgłoszony


Projekt zakłada uaktywnienie seniorów, tak by czuli się potrzebni młodszym, przekazując wiedzę i pomagając w nauce różnych przedmiotów. Zajęcia odbywałyby się np. w danym dniu tygodnia z matematyki, innego dnia z polskiego, czy historii, chemii, fizyki. Młodzież mogłaby np. pomagać seniorom w opanowaniu komputera czy komórki.

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Centrum Kultury Wilanów (ul. Kolegiacka lub Radosna), Przedszkole na Zawadach(ul. Syta)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu
 • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zajęcia edukacji pozalekcyjnej

  Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  bezpłatne uczestnictwo dla dzieci i młodzieży


  Pełny opis projektu

  W centrum Kultury Wilanów na ul. Kolegiackiej lub na ul. Radosnej, na Zawadach w Przedszkolu seniorzy-emerytowani pedagodzy czekają na potrzebujących pomocy w nauce (tłumaczenie materiału, pomoc w odrobieniu zadania domowego, przygotowanie do sprawdzianu czy egzaminu) - np. w poniedziałki dyżur pełnią matematycy, we wtorek poloniści, w środy chemicy i fizycy, w czwartki historycy a w piątki językoznawcy. Dyżur jednego dnia trwa 3 godziny w czasie po-lekcyjnym. Każdy wchodzi na taką ilość czasu, na jaką potrzebuje a osoby wykwalifikowane krążąc po sali służą im niezbędną pomocą(tzn. nie są to zajęcia jeden-do jeden tylko w tym samym czasie pedagog może pracować z kilkoma uczniami - różnego poziomu nauczania).

  Wcześniej poprzez ogłoszenie na Wilanowskim Uniwersytecie III Wieku, w Radzie Seniorów, Dziennym Domu Pomocy Osób starszych i poprzez Media dzielnicowe seniorzy-edukatorzy zostają zachęceni i znalezieni do udzielania takich korepetycji. Dla seniorów czekających na potrzebujacych pomocy w nauce zapewniony jest poczęstunek z kawy/herbaty i ciasta oraz małe wynagrodzenie (aspekt motywacyjny). Młodzież korzystająca z takich lekcji mogłaby odwzajemnić się dodatkowo pomagając opanować seniorom nowinki technologiczne np. komputer czy komórkę: kawa/herbata i ciasta.

  Projekt realizowany jest przez 9 miesięcy (w okresie od stycznia do czerwca i września-połowy grudnia i od połowy stycznia do czerwca)


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  W Wilanowie jest wiele osób starszych, które wśród których na pewno znajdą się tacy, którzy mają przygotowanie merytoryczne i chętne są podzielić się swą wiedzą i czasem a młodzież szuka czasem daleko w innych częściach Warszawy takiej pomocy. Taka wzajemna współpraca zacieśniłaby więzi społeczności lokalnej, dała poczucie seniorom, że są oni potrzebni a młodzieży korzyść z poszerzania wiedzy.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  wynajęcie sali ---- 50 zł X 3h = 150 X 5 = 750 tydz X 4 = 3.000 miesięcznie X 9 = 27.000 zł (do uzgodnienia jeszcze) wynagrodzenie seniorów --- 30 zł X 3h = 90 X 5 = 450 tydz X 4 = 1800 zł miesięcznie X 9 = 16.200 zł

  koszt zakupu napojów/ciasta/owoców --- 150 zł miesięcznie x 9 = 1.350 zł

  Promocja/plakaty --- 150 zł X 3 miesiące = 450 zł


  Całkowity koszt projektu: 45 00028 800,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  wynajem sali + wynagrodzenie + zaplecze socjalne


  Całkowity koszt eksploatacji: 45 00028 800,00 zł

  Załączniki