Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 12:58:20
Powrót do projektu

Korepetytornia Wilanowska

Edu-pomoc w Wilanowie

status: Zgłoszony


Projekt zakłada uaktywnienie seniorów, tak by czuli się potrzebni młodszym, przekazując wiedzę i pomagając w nauce różnych przedmiotów. Zajęcia odbywałyby się np. stworzenia miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji i uzupełnienia braków edukacyjnych. Zajęcia odbywać się będą w danym dniu tygodnia z matematyki, innego dnia z polskiego, czy historii, chemii , i fizyki.

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Centrum Kultury Wilanów ( ul. Kolegiacka lub Radosna),

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu
 • pomoc społeczna
  • zajęcia edukacji pozalekcyjnej

  Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  bezpłatne uczestnictwo dla dzieci i młodzieży


  Pełny opis projektu

  W centrum Kultury Wilanów na ul. Kolegiackiej lub na ul. Radosnej, na Zawadach w Przedszkolu seniorzy-emerytowani pedagodzy , osoby posiadające kwalifikacje do nauczania, zatrudnione przez firmę zewnętrzną czekają na potrzebujących pomocy w nauce (tłumaczenie materiału, pomoc w odrobieniu zadania domowego) - np. w W poniedziałki dyżur pełnią matematycy dla dzieci ze szkoły podstawowej, we wtorek poloniścimatematycy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, w środy chemicy i fizycypoloniści, w czwartki historycy chemicy, a w piątki językoznawcyfizycy. Dyżur jednego dnia trwa 3 2 godziny w czasie po-lekcyjnym. Każdy z potrzebujących wchodzi na taką ilość czasu, na jaką potrzebuje, a osoby wykwalifikowane krążąc po sali służą im niezbędną pomocą(tzn. nie są to zajęcia jeden-do jeden tylko w tym samym czasie pedagog może pracować z kilkoma uczniami - różnego poziomu nauczania). Wcześniej poprzez ogłoszenie na Wilanowskim Uniwersytecie III Wieku, w Radzie Seniorów, Dziennym Domu Pomocy Osób starszych i poprzez Media dzielnicowe seniorzy-edukatorzy zostają zachęceni i znalezieni do udzielania takich korepetycji. Dla seniorów czekających na potrzebujacych pomocy w nauce zapewniony jest poczęstunek: kawa/herbata i ciasta. Projekt realizowany jest ). Jednego dnia (środy, czwartki i piątki) dyżurują dwie osoby- jedna dla dzieci w wieku od 10 w zakresie szkoły podstawowej, druga dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej do 19 roku życia. Maksymalna ilość dzieci to 12 osób na jedną godzinę- decyduje kolejność wejścia na salę.

  Popularyzacja tych zajęć odbędzie się za pośrednictwem ogłoszeń w Mediach dzielnicowych i w CKW oraz w szkołach - plakaty.

  Projekt realizowany będzie przez 9 miesięcy (w okresie od stycznia do czerwca i września -do połowy grudnia) z wyłączeniem ferii i dni wolnych od nauki.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  W Wilanowie jest wiele osób starszych, wśród których na pewno znajdą się tacy, którzy mają przygotowanie merytoryczne i chętne są podzielić się swą wiedzą i czasem a młodzież szuka dzieci i młodzieży, którzy szukają czasem daleko w innych częściach Warszawy takiej pomocy. Taka wzajemna współpraca zacieśniłaby więzi społeczności lokalnej, dała poczucie seniorom, że są oni potrzebni a młodzieży korzyść z poszerzania wiedzypomocy w nadrobieniu zaległości w szkole(spowodowanej np. nieobecnością na zajęciach czy niezrozumieniem jakiejś części materiału) lub odrobieniu zadań domowych. Taka pomoc spowoduje podwyższenie poziomu wiedzy naszych uczniów i będzie dużą pomocą dla rodziców, którzy często późno docierają do domu lub nie potrafią pomóc swoim dzieciom.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  wynajęcie sali ---- 50 zł X 3h 2h = 150 100 X 5 = 750 500 tydz X 4 = 32.000 miesięcznie X 9 = 2718.000 zł (do uzgodnienia jeszcze) koszt zakupu napojów/ciasta/owoców --- 150 zł miesięcznie x 9 = 1.350

  koszt wynajęcia pedagogów -- 100 zł/h X 2 osoby = 200 zł X 5 dni/tyg = 1000 zł x 4 tyg = 4000 /msc x 9 = 36.000

  Promocja/plakaty --- 150 zł X 3 miesiące = 450 zł


  Całkowity koszt projektu: 28 80054 450,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK

  NIE


  Załączniki

  • CKW dla 514.pdf