Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:14:21
Powrót do projektu

Edu-pomoc w Wilanowie

status: Zgłoszony


Projekt zakłada stworzenia miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji i uzupełnienia braków edukacyjnych. Zajęcia odbywać się będą w danym dniu tygodnia z matematyki, innego dnia z polskiego, czy chemii i fizyki.

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Centrum Kultury Wilanów ul. Kolegiacka,

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • zajęcia edukacji pozalekcyjnej

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

bezpłatne uczestnictwo dla dzieci i młodzieży


Pełny opis projektu

W centrum Kultury Wilanów na ul. Kolegiackiej, osoby posiadające kwalifikacje do nauczania, zatrudnione przez firmę zewnętrzną czekają na potrzebujących pomocy w nauce (tłumaczenie materiału, pomoc w odrobieniu zadania domowego). W poniedziałki dyżur pełnią matematycy dla dzieci ze szkoły podstawowej, we wtorek matematycy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, w środy poloniści, w czwartki chemicy, a w piątki fizycy. Dyżur jednego dnia trwa 2 godziny w czasie po-lekcyjnym. Każdy z potrzebujących wchodzi na taką ilość czasu, na jaką potrzebuje, a osoby wykwalifikowane krążąc po sali służą im niezbędną pomocą(tzn. nie są to zajęcia jeden-do jeden tylko w tym samym czasie pedagog może pracować z kilkoma uczniami). Jednego dnia dyżurują dwie osoby, a w środy, czwartki piątki dwie osoby - jedna dla dzieci w wieku od 10 w zakresie szkoły podstawowej, druga dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej do 19 roku życia. Maksymalna ilość dzieci to 12 osób na jedną godzinę- decyduje kolejność wejścia na salę.

Popularyzacja tych zajęć odbędzie się za pośrednictwem ogłoszeń w Mediach dzielnicowych oraz w CKW i w szkołach poprzez plakaty.

Projekt realizowany będzie przez 9 miesięcy (w okresie od stycznia do czerwca i września do połowy grudnia) z wyłączeniem ferii i dni wolnych od nauki.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Wilanowie jest wiele dzieci i młodzieży, którzy szukają czasem daleko w innych częściach Warszawy pomocy w nadrobieniu zaległości w szkole(spowodowanej np. nieobecnością na zajęciach czy niezrozumieniem jakiejś części materiału) lub odrobieniu zadań domowych. Taka pomoc spowoduje podwyższenie poziomu wiedzy naszych uczniów i będzie dużą pomocą dla rodziców, którzy często późno docierają do domu lub nie potrafią pomóc swoim dzieciom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wynajęcie sali ---- 50 zł X 2h = 100 X 5 = 500 tydz X 4 = 2.000 miesięcznie X 9 = 18.000 zł

koszt wynajęcia pedagogów -- 100 zł/h X 2 osoby = 200 zł X 5 dni/tyg = 1000 zł x 4 tyg = 4000 /msc x 9 = 36.000 zł

Promocja/plakaty --- 150 zł X 3 miesiące = 450 zł


Całkowity koszt projektu: 54 450,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
  • CKW dla 514.pdf