Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-06 12:06:06
Powrót do projektu

Bezpieczny chodnik na Mehoffera

status: Zgłoszony


Chodnik jest bardzo zniszczony i niebezpieczny. Potrzebny jest jego pilny remont. Do wymiany wszystkie płyty chodnikowe, poszerzenie chodnika, przesunięcie słupów telekomunikacyjnych oraz zamontowanie większej ilości odpływów pod chodnikiem odprowadzających wodę deszczową z jezdni do rowu melioracyjnego. Proszę zobaczyć stan chodnika na załączonych zdjęciach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.948406457901
szerokość geograficzna: 52.3252945434789

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Mehoffera

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnika wzdłuż ulicy Mehoffera na odcinku od ul. Talarowej do Myśliborskiej do wjazdu do ujęcia wody oligoceńskiej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Do wymiany wszystkie płyty chodnikowe, poszerzenie chodnika, przesunięcie słupów telekomunikacyjnych oraz zamontowanie większej ilości odpływów pod chodnikiem odprowadzających wodę deszczową z jezdni do rowu melioracyjnego.

Dodatkowo nasadzenie krzewów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chodnik jest bardzo zniszczony i niebezpieczny dlatego, że znajduje się bezpośrednio przy ulicy. Dodatkowo chodnik jest bardzo wąski, płyty chodnikowe popękane, na środku znajdują się słupy telekomunikacyjne.Potrzebny jest jego pilny remont.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uwzględniając wykonanie dokumentacji, wymianę nawierzchni chodnika i jego poszerzenie w połączeniu z wymianą krawężnika i umocnieniem skarp rowu - koszt wyniesie 150.000 zł.


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki

  • lokalizacjachodnika.jpg
  • mehoffera.jpg
  • mehoffera1.jpg
  • mehoffera3.jpg