Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-06-01 11:19:01
Powrót do projektu

Bezpieczny chodnik na Mehoffera

status: Zgłoszony


Chodnik jest bardzo zniszczony i niebezpieczny. Potrzebny jest jego pilny remont. Do wymiany wszystkie płyty chodnikowe, poszerzenie chodnika , oraz zamontowanie większej ilości odpływów pod chodnikiem odprowadzających wodę deszczową z jezdni do rowu melioracyjnego. Proszę zobaczyć stan chodnika na załączonych zdjęciach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.948406457901
szerokość geograficzna: 52.3252945434789

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Ul. Mehoffera.

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnika wzdłuż ulicy Mehoffera na odcinku od ul. Talarowej do Myśliborskiej do wjazdu do ujęcia wody oligoceńskiej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Do wymiany wszystkie płyty chodnikowe, poszerzenie chodnika, oraz zamontowanie większej ilości odpływów pod chodnikiem odprowadzających wodę deszczową z jezdni do rowu melioracyjnego.

Dodatkowo nasadzenie krzewów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chodnik jest bardzo zniszczony i niebezpieczny dlatego, że znajduje się bezpośrednio przy ulicy. Dodatkowo chodnik jest bardzo wąski, płyty chodnikowe popękane, na środku znajdują się słupy telekomunikacyjne.Potrzebny jest jego pilny remont.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uwzględniając wykonanie dokumentacji, wymianę nawierzchni chodnika i jego poszerzenie w połączeniu z wymianą krawężnika i umocnieniem skarp rowu - koszt wyniesie 150.000 zł.


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki

  • lokalizacjachodnika.jpg
  • mehoffera.jpg
  • mehoffera1.jpg
  • mehoffera3.jpg