Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 10:48:20
Powrót do projektu

Szachy i brydż w Parku Kultury w Powsinie

status: Zgłoszony


Park Kultury jest popularnym miejscem spotkań i wypoczynku. Od wielu lat licznie przybywają do niego szachiści i brydżyści. Stwórzmy im komfortową strefę do gry na świeżym powietrzu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.090243011713028090243011713
szerokość geograficzna: 52.115307428665471153074286655

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Maślaków 1

Istotne informacje o lokalizacji

Teren Parku Kultury w Powsinie w sąsiedztwie placu zabaw oraz baru "Pod Jaskółką"


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsca dla szachistów i brydżystów udostępnianie bezpłatnie przez cały rok.


Pełny opis projektu

Na terenie Parku Kultury w Powsinie znajdują się liczne miejsca dedykowane osobom grających w szachy i brydża. Udostępniane stoły są już bardzo zużyte. Projekt zakłada montaż 15 stołów betonowych z siedziskami wyposażonymi w oparcia. Każdy stół wyposażony byłby w cztery miejsca siedzące. Ponadto w celu umożliwienia spędzenia czasu także w czasie mniej sprzyjających warunków atmosferycznych nad częścią stołów zasadne byłoby ustawienie altany nawiązującej stylem do istniejącego grzybka szachowego (dach sześciokątny) o powierzchni do 25 m kw.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Park Kultury w Powsinie jest popularnym miejscem wypoczynku wielu grup mieszkańców Warszawy. Bardzo popularnym sposobem spędzania czasu zwłaszcza przez osoby starsze jest towarzyska gra w szachy i brydża. Montaż nowoczesnej infrastruktury zachęci osoby starsze do częstszego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w towarzystwie znajomych i przyjaciół.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup z montażem 15 szt. stołów do gry w szachy i brydża - 15 x 4 500

Zakup wraz z montażem drewnianej altany o powierzchni 25 m kw. - 20 000


Całkowity koszt projektu: 67 87 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • stół do gry.jpg