Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-01-30 09:47:30
Powrót do projektu

DZIECKO WŚRÓD KULTURY I SZTUKI

status: Zgłoszony


PROJEKT PRZEWIDUJE ORGANIZACJĘ OŚMIU SPEKTAKLI TEATRALNYCH DLA DZIECI I ICH RODZICÓW. SPEKTAKLE MIAŁYBY ODBYWAĆ SIĘ RAZ W MIESIĄCU, W SOBOTĘ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH

W FILII ZASTÓW WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY, W OKRESIE OD STYCZNIA DO KWIETNIA ORAZ OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2018 ROKU.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.13516330718994
szerokość geograficzna: 52.21444378665467

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

LUCERNY 13

Istotne informacje o lokalizacji

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY FILIA ZASTÓW


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

SPEKTAKLE ODBYWAŁYBY SIĘ W SOBOTĘ, RAZ W MIESIĄCU, W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH. BYŁYBY BEZPŁATNE I DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH DZIECI I ICH OPIEKUNÓW.


Pełny opis projektu

PROJEKT PRZEWIDUJE ORGANIZACJĘ OŚMIU SPEKTAKLI TEATRALNYCH DLA DZIECI I ICH RODZICÓW. SPEKTAKLE MIAŁYBY ODBYWAĆ SIĘ RAZ W MIESIĄCU, W SOBOTĘ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH W FILII ZASTÓW WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY , W OKRESIE OD STYCZNIA DO KWIETNIA ORAZ OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2018 ROKU. PRZEDSTAWIENIA BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ PROFESJONALNYCH AKTORÓW, Z WYKORZYSTANIEM MUZYKI, W PIĘKNYCH KOSTIUMACH I PRZY KOLOROWEJ SCENOGRAFII. ADRESATAMI PROJEKTU SĄ WSZYSTKIE DZIECI I ICH OPIEKUNOWIE. CELEM PROJEKTU JEST M.IN. WPROWADZENIE DZIECI W ŚWIAT SZTUKI ORAZ ROZUMIENIE JĘZYKA SZTUK; UMOŻLIWIENIE DZIECIOM OBCOWANIA ZE SZTUKĄ I JEJ PIĘKNEM; STWORZENIE OKAZJI DO WYRAŻANIA WŁASNYCH PRZEŻYĆ PRZEZ DZIECI ORAZ WZBOGACANIE ICH WYOBRAŹNI.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

PROJEKT MA SKUTKOWAĆ ZAINTERESOWANIEM DZIECI SZTUKA I KIEROWAĆ DZIECKO KU WŁASNEJ TWÓRCZEJ DZIAŁALNOŚCI. ODKRYCIE PRZEZ DZIECKO ŚWIATA TEATRU DAJĘ SZANSĘ NA WARTOŚCIOWĄ ROZRYWKĘ, ATRAKCYJNA FORMĘ EDUKACJI, POZWALA TEŻ BUDZIĆ CIEKAWOŚĆ WOBEC ŚWIATA. DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE BLISKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA, JAKIM JEST FILIA ZASTÓW.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

TEATR DLA DZIECI- 8X 1500ZŁ- 12000ZŁ


Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki