Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-10 11:34:10
Powrót do projektu
Ścieżka rowerowa 280m

Remont chodnika i stojaki rowerowe wzdłuż ul. Radiowej, remont chodnika - od Powstańców Śl. do Radiowej rejonie Szadkowskiego

status: Zgłoszony Budowa 280m ścieżki rowerowej i remont


Remont chodnika wzdłuż ul. Radiowej po stronie fontanny od Powstańców Śl. do Szadkowskiego ze zjazdem w kierunku szkoły. Ścieżka będzie oddzielona od chodnika pasem trawnika. 6 dodatkowych ławek brązowych z oparciem przy fontannie. 4 ławki brązowe z oparciem wzdłuż Radiowej, 2 kosze betonowe, 12 stojaków rowerowych U.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

ul. Radiowa - Powstańców Śląskich / Szadkowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Radiowa - Powstańców Śląskich / Szadkowskiego


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren jest ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Budowa 280m x 2,5m ścieżki rowerowej i remont chodnika 130m x 2,5m na płyty kwadratowe 50x50, wzdłuż ul. Radiowej, po stronie fontanny od Powstańców Śl. do Szadkowskiego ze zjazdem w kierunku szkoły na skrzyżowaniu z Szadkowskiego.

Ścieżka będzie oddzielona od chodnika pasem trawnika.

6 dodatkowych ławek brązowych z oparciem przy fontannie na skrzyżowaniu ul. Radiowa / Powstańców Śl.

2 ławki brązowe z oparciem i 1 kosz wzdłuż Radiowej wzdłuż chodnika i parkingu z siatki, za pawilonem usługowym ul. Kędzierskiego 3B.

2 ławki brązowe z oparciem i 1 kosz po 2 stronie ul. Radiowej przy PKO ul. Uniejowska 4A i lokalach usługowych.

12 stojaków rowerowych U przy fontannie i lokalach usługowych.

Odwrócenie parkowania przy pawilonie usługowym ul. Kędzierskiego 3B, zamiast wzdłuż chodnika to wzdłuż ulicy, poprzez postawienie znaku, dzięki czemu wzdłuż przylegającego chodnika będzie kawałek po parkingu biec droga dla rowerów, a auta nie będą najeżdżać swoim przodem na chodnik.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brakuje drogi dla rowerów z dojazdem do szkoły, a chodnik jest bardzo zniszczony.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych 125 000,00 ddr 250m x

Chodnik 130 m 2,5m Powstaców Śl. - Szadkowskiego = 280m - 30m parking = 250m, skos przy Szadkowskiego w stronę szkoły, oddzielona od chodnika pasem trawy 65 000,00 remont chodnika 130m x 2,5m na płyty kwadratowe od końca parkingu z kostki do Szadkowskiego 1 000,00 Odwrócenie parkowania przy pawilonie usługowym ul. Kędzierskiego 3B, zamiast wzdłuż chodnika to wzdłuż ulicy, poprzez postawienie znaku, dzięki czemu wzdłuż przylegającego chodnika będzie kawałek po parkingu biec droga dla rowerów 4 000,00 zapas na wymianę nawierzchni na nowe płytki przy sygnalizacji ul. Szadkowskiego / Radiowa 2 000,00 oznakowanie 7 200,00 6 ławek brązowych z oparciem na skwerze przy fontannie, przy tujach ul. Radiowa / Powstańców 2 400,00 2 ławki brązowe z oparciem wzdłuż Radiowej wzdłuż chodnika i parkingu z siatki, za pawilonem usługowym ul. Kędzierskiego 3B 700,00 1 kosz betonowy między ławkami wzdłuż Radiowej, wzdłuż parkingu z siatki, za pawilonem usługowym ul. Kędzierskiego 3B 2 400,00 2 ławki brązowe z oparciem po 2 stronie ul. Radiowej przy PKO ul. Uniejowska 4A i lokalach usługowych 700,00 1 kosz betonowy między ławkami przy PKO i punktach usługowych 2 400,00 2 ławki brązowe z oparciem po drugiej stronie Radiowej przy chodniku wzdłuż miejsc parkingowych i bloków Gołuchowska na odcinku Radiowa - Szadkowskiego 900,00 3 stojaki rowerowe U przy fontannie Radiowa / Powstańców Śl. 1 200,00 3 stojaki rowerowe U przy PKO ul. Uniejowska 4A i punktach usługowych 1 200,00 3 stojaki rowerowe U przy punktach usługowych przy klinice weterynaryjnej Radiowa 16/8 1 600,00 3 stojaki przy Radiowa / Powstańców Śl. przy sklepie Stokrotka ul. Pirenejska 2 21 770,00 projekt 10% 239 470,00 Sumax 250 zł = 81 250 zł

ławki z oparciem 6+2+2+2= 12 szt x 2400 = 28800 zł

kosze szt 2 x 700 = 1400 zł

stojaki 3x400 + 6x 800 = 4800 zł

odtworzenie zieleni wzdłuż obrzeża chodnika 130x2=260 x22 =5720 zł

Projekt 6100 zł

Łączna kwota 128 070 zł


Całkowity koszt projektu: 128 070,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 20161001_160444.jpg
  • 20161001_160544.jpg