wsurala - zmiany z 2017-06-12 10:27:12
Powrót do projektu

Remont chodnika i stojaki rowerowe wzdłuż Radiowej w rejonie Szadkowskiego

status: Zgłoszony


Remont chodnika wzdłuż ul. Radiowej po stronie fontanny od ul. Powstańców Śl. do ul. Szadkowskiego ze zjazdem w kierunku szkoły. 4 ławki brązowe z oparciem wzdłuż ul. Radiowej, 2 kosze betonowe, 12 stojaków rowerowych U.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

ul. Radiowa - Powstańców Śląskich / Szadkowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Radiowa - Powstańców Śląskich / Szadkowskiego


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren jest ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Budowa 280m x 2,5m ścieżki rowerowej i remont chodnika 130m x 2,5m na płyty kwadratowe 50x50, wzdłuż ul. Radiowej, po stronie fontanny od Powstańców Śl. do Szadkowskiego ze zjazdem w kierunku szkoły na skrzyżowaniu z Szadkowskiego.

Ścieżka będzie oddzielona od chodnika pasem trawnika.

6 dodatkowych ławek brązowych z oparciem przy fontannie na skrzyżowaniu ul. Radiowa / Powstańców Śl.

2 ławki brązowe z oparciem i 1 kosz wzdłuż Radiowej wzdłuż chodnika i parkingu z siatki, za pawilonem usługowym ul. Kędzierskiego 3B.

2 ławki brązowe z oparciem i 1 kosz po 2 stronie ul. Radiowej przy PKO ul. Uniejowska 4A i lokalach usługowych.

12 stojaków rowerowych U przy fontannie i lokalach usługowych.

Odwrócenie parkowania przy pawilonie usługowym ul. Kędzierskiego 3B, zamiast wzdłuż chodnika to wzdłuż ulicy, poprzez postawienie znaku, dzięki czemu wzdłuż przylegającego chodnika będzie kawałek po parkingu biec droga dla rowerów, a auta nie będą najeżdżać swoim przodem na chodnik.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brakuje drogi dla rowerów z dojazdem do szkoły, a chodnik jest bardzo zniszczony.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Chodnik 130 m 2,5m x 250 zł = 81 250 zł

ławki z oparciem 6+2+2+2= 12 szt x 2400 = 28800 zł

kosze szt 2 x 700 = 1400 zł

stojaki 3x400 + 6x 800 = 4800 zł

odtworzenie zieleni wzdłuż obrzeża chodnika 130x2=260 x22 =5720 zł

Projekt 6100 zł

Łączna kwota 128 070 zł


Całkowity koszt projektu: 128 070,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 20161001_160444.jpg
  • 20161001_160544.jpg