Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-24 13:01:24
Powrót do projektu

W Parku Arkadia jeże potrzebują leże

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada instalację trzech całorocznych schronień dla jeży w Parku Arkadia i tablicy edukacyjnej. Zwierzęta będą mogły tu bezpiecznie przeczekać dzień wiosną i latem, zaś zimą będą tu hibernować. Tablica uwrażliwi użytkowników parku na potrzeby jeży.

Uchroni to zwierzęta przed kłami psów, nożami kosiarek lub zmiażdżeniem w maszynach zbierających liście.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0299456119537350299456119537
szerokość geograficzna: 52.191196814115851911968141158

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Park Promenada- rejon ulicy Idzikowskiego i ulicy Piaseczyńskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja bezpiecznych schronień jest ściśle uzależniona od roślinności Parku. Dlatego schronienia zlokalizowane zostaną na gęsto porośniętym drzewami i krzewami podnóżu skarpy, utrudniających dostęp ludziom i psom miejscach. W Parku Arkadia znajdują się trzy optymalne dla jeży lokalizacje. Optymalna lokalizacja tablic to główne aleje, lub sąsiedztwo schronień dla jeży.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt posłuży wszystkim użytkownikom Parku Arkadia. Efekt projektu przyczyni się do edukacji lokalnej społeczności. Ważny jest walor estetyczny i emocjonalny: jeż jest lubianym i popularnym zwierzęciem. Efekt działania: zmniejszenie śmiertelności jeży, a co za tym idzie, częstsze spotkania z tymi zwierzętami będą dostępne dla wszystkich użytkowników parku. Wiosną i wczesną jesienią jeże są aktywne w parku już od godzin popołudniowych i wczesnym wieczorem, gdy park odwiedzają osoby starsze i rodziny z dziećmi. Latem, gdy jeże są aktywne w okolicach zmierzchu Park jest intensywnie użytkowany przez amatorów aktywności fizycznej, spacerowiczów w różnym wieku, właścicieli psów, a także rodziny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i ustawienie 3 całorocznych schronień dla jeży i tablicę edukacyjną na temat życia i zagrożeń jeży w miastach w Parku Arkadia. Działania te mają one na celu poprawienie bezpieczeństwa jeży w parku, edukację i uwrażliwianie na przyrodę mieszkańców dzielnicy.. Schronienia dla jeży stanowią ich dzienne schronienie oraz pozwolą na optymalne warunki hibernacji zimą. Tym samym przyczynią się do zmniejszenia śmiertelności lokalnej populacji jeży. Obecność tych zwierząt w parku wydatnie poprawia jego stan sanitarny. Jeże żywią się bezkręgowcami, w tym ślimakami i owadami niszczącymi rośliny ozdobne. Zwiększona liczba jeży w parku będzie również stanowić walor estetyczny i edukacyjny (możliwe będą obserwacje dzikich zwierząt w czasie spacerów).

Schronienia dla jeży zostaną usytuowane w gęstych krzewach, przy mniej uczęszczanych alejach parku. Z jednego schronienia może korzystać nawet kilka jeży przez kolejne lata. Konstrukcja schronienia dla jeży pozwala założyć, że będzie spełniało swoje funkcje co najmniej przez pięć lat. Jest ona prosta na tyle prosta, że każda firma stolarska będzie w stanie ją wykonać. Co więcej, plany takiej konstrukcji, jak i informacje na temat miejsca i sposobu jej ustawienia można uzyskać kontaktując się z osobami zaangażowanymi w czynną ochronę jeży, np.: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży (http://www.naszejeze.org/). Jedynym działaniem konserwatorskim przy schronieniach jest wymiana siana. Na zimę schronienie jest wypełniane nim całe, wiosną należy usunąć połowę wypełnienia.

Tablica edukacyjna ma dotyczyć życia jeży,ich biologi i ekologi, ma pokazać największe zagrożenia jeży mieszkających w miastach. Koszt tablicy edukacyjnej to około 900 złotych: 400 – produkcja i montaż, 500 treść merytoryczna i zdjęcia.

Schronienie dla jeży jest tanie – około 140 złotych. Koszt wymiany siana i czyszczenia schronienia to ok. 50 złotych na rok. Prace te można połączyć z corocznym czyszczeniem budek lęgowych dla ptaków (jesień) i wiosennym sprzątaniem parku. Projekt w realny sposób przyczynia się do ochrony jeża, zmniejszając wymiernie śmiertelność jeży w Parku Arkadia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jeż jest gatunkiem prawnie chronionym. Mimo to, co roku jeże giną w naszym parku. Projekt ma na celu zlikwidowanie kilku podstawowych zagrożeń jeży w Parku Arkadia. A także podniesienie wiedzy na jego temat wśród użytkowników parku.

Przede wszystkim jeżom brakuje bezpiecznych dziennych schronień. Kryjąc się w trawie lub krzewach zabijane są przez psy oraz maszyny koszące trawę. W ramach usuwania liści likwidujemy jedyne miejsca zimowania jeży. Zwierzęta ukryte w liściach są miażdżone w maszynach, bądź wywożone na wysypiska, te, które pozostały, tracą bezpieczne kryjówki. Jeż musi zapaść w sen zimowy w miejscu bezpiecznym i ciepłym, inaczej nie obudzi się wcale.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt jednego całorocznego schronienia dla jeży: ok 150 złotych, koszt wysyłki- transportu ok. 50 złotych,

2. Montaż, wraz z wypełnienie schronienia sianem 50 złotych za jedno schronienie

3. Przygotowanie treści merytorycznej, produkcja i montaż tablicy edukacyjnej- 900 złotych


Całkowity koszt projektu: 1 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Schronienia dla jeży wymagają corocznego czyszczenia i wymiany siana.

Koszt czyszczenia i wymiany siana wynosi około 50 złotych za jedno schronienie. Prace takie można włączyć w zlecane firmom zewnętrznym czyszczenie budek lęgowych dla ptaków w parku, i wiosennymi pracami konserwatorskimi w parku.


Całkowity koszt eksploatacji: 150,00 zł

Załączniki

  • ten co nie dotrwa do wiosny.jpg