Autor projektu - zmiany z 2017-03-11 14:44:11
Powrót do projektu

Kontra ruch rowerowy na ulicach Jelonek

status: Zgłoszony


Projekt zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na jednokierunkowych częściach ulicy Kossutha, Siemiatyckiej, Drzeworytników, Tkaczy, Puszczy Solskiej, Sucharskiego, Synów Pułku, Fortuny.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Ulice Kossutha, Siemiatyckiej, Drzeworytników, Tkaczy, Puszczy Solskiej, Sucharskiego, Synów Pułku, Fortuny.

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice w zarządzie Dzielnicy Bemowo.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wymienione ulice są ogólnodostępne ponieważ to drogi publiczne.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na jednokierunkowych częściach ulicy Kossutha – 4 znaki, Siemiatycka – 4 znaki, Drzeworytników – 8 znaków, Tkaczy – 6 znaków, Puszczy Solskiej – 6 znaków, Sucharskiego – 6 znaków, Synów Pułku – 5 znaków, Fortuny – 4 znaki (liczby przybliżone). Na wymienionych odcinkach ulicy Kossutha i Fortuny zostałaby również wprowadzona strefa „Tempo 30” (na pozostałych już taka funkcjonuje).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wprowadzenie kontra ruchu rowerowego na wymienionych ulicach jednokierunkowych ułatwi poruszanie się po ich okolicy rowerzystom poprzez brak konieczności nadkładania drogi innymi ulicami. Razem z wprowadzeniem strefy „Tempo 30” na ulicy Kossutha i Fortuny poprawi to bezpieczeństwo na tych ulicach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

• Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na 8 ulicach: 40 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • kossutha.PNG
 • siemiatycka.PNG
 • drzeworytnikow.PNG
 • tkaczy.PNG
 • puszczySolskiej.PNG
 • sucharskiego.PNG
 • synowPulku.png
 • fortuny.PNG