wsurala - zmiany z 2017-06-12 12:25:12
Powrót do projektu

Kontraruch rowerowy na ulicach Jelonek

status: Zgłoszony


Projekt zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na jednokierunkowych częściach ulicy ulic Kossutha, Siemiatyckiej, Drzeworytników, Tkaczy, Puszczy Solskiej, Sucharskiego, Synów Pułku, Fortuny. Na ulicy ulicach Kossutha, Siemiatyckiej, Tkaczy i Fortuny zostałaby również wprowadzona strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h (na pozostałych ulicach już taka funkcjonuje lub jest tam strefa zamieszkania – ul. Drzeworytników).

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Ulice Kossutha, Siemiatycka, Drzeworytników, Tkaczy, Puszczy Solskiej, Sucharskiego, Synów Pułku, Fortuny.

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice w zarządzie Dzielnicy Bemowo.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wymienione ulice są ogólnodostępne ponieważ to drogi publiczne.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na jednokierunkowych częściach ulicy:

1. Kossutha – ok. 620 metrów, 14 znaków pionowych, umieszczenie dwóch przejść dla pieszych na progach zwalniających;

2. Siemiatycka – ok. 310 metrów, 8 znaków pionowych, umieszczenie dwóch przejść dla pieszych na progach zwalniających;

3. Drzeworytników – ok. 660 metrów, 8 znaków pionowych,

4. Tkaczy – ok. 250 metrów, 6 znaków pionowych, umieszczenie jednego przejścia dla pieszych na progu zwalniającym;

5. Puszczy Solskiej – ok. 320 metrów, 7 znaków pionowych,

6. Sucharskiego – ok. 350 metrów, 10 znaków pionowych, umieszczenie dwóch przejść dla pieszych na progach zwalniających;

7. Synów Pułku – ok. 600 metrów, 9 znaków pionowych, umieszczenie dwóch przejść dla pieszych na progach zwalniających, przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na progu zwalniającym przy Synów Pułku 8;

8. Fortuny – ok. 350 metrów, 4 znaki pionowe, budowa dwóch progów zwalniających.Na wymienionych częściach ulicy Kossutha, Siemiatyckiej, Tkaczy i Fortuny zostałaby również wprowadzona strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h (na pozostałych ulicach już taka funkcjonuje lub jest tam strefa zamieszkania – Drzeworytników).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wymienionych ulicach jednokierunkowych ułatwi poruszanie się po ich okolicy rowerzystom poprzez brak konieczności nadkładania drogi innymi ulicami. Razem z wprowadzeniem stref ograniczenia prędkości do 30 km/h na ulicy Kossutha, Siemiatyckiej, Tkaczy i Fortuny poprawi to bezpieczeństwo na tych ulicach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

• Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd (8 ulic): 41,35 tys. zł

• Zainstalowanie spowalniacza ruchu (próg wyspowy – 4 szt.): 13 tys. zł

• Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych (10 szt.): 50 tys. zł(szacunkowy kosztorys inwestorski w załączniku poniżej)kwota brutto


Całkowity koszt projektu: 111 555,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • kossutha.PNG
 • siemiatycka.PNG
 • drzeworytnikow.PNG
 • tkaczy.PNG
 • puszczySolskiej.PNG
 • sucharskiego.PNG
 • synowPulku.png
 • fortuny.PNG
 • 220 kosztorys - Kontra ruch rowerowy na ul. Jelonek.pdf