Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 00:21:19
Powrót do projektu

Uzupełnienie i remont chodnika na ulicy Kossutha i Klemensiewicza

status: Zgłoszony


Projekt zakłada: budowę 70 metrów chodnika o szerokości 2,5 metra przy Kossutha pomiędzy parkingiem przy przychodni na Czumy a parkingiem społecznym nr 2 z wyniesionym przejściem dla pieszych, przebudowę około 100 metrów chodnika i dwóch zatok postojowych przy Kossutha na wysokości numeru 12, budowę 40 metrów chodnika o szerokości 1,5 metra przy Klemensiewicza pomiędzy Kossutha a Górczewską.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9085552693068
szerokość geograficzna: 52.2382385961803

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Ulica Kossutha, ulica Klemensiewicza.

Istotne informacje o lokalizacji

Własność terenu m.st. Warszawa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Istniejące i nowe chodniki będą ogólnodostępne dla mieszkańców ponieważ teren należy do m.st. Warszawa.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę 70 metrów chodnika o szerokości 2,5 metra przy ulicy Kossutha po wschodniej stronie pomiędzy parkingiem przy przychodni na Czumy a parkingiem społecznym nr 2 z wyniesionym przejściem dla pieszych.Przebudowę około 100 metrów chodnika i dwóch zatok postojowych przy ulicy Kossutha na wysokości numeru 12 poprzez: zamianę parkowania prostopadłego na równoległe lub ukośne na wysokości budynku Górczewska 225, utworzenie zatoki z 3 miejscami postojowymi za przejściem dla pieszych na działce numer 3/75 z obrębu 61110, utworzenie powierzchni wyłączonej z ruchu i wysepki przed przejściem dla pieszych na działce numer 3/75 z obrębu 61110, zabezpieczenie słupkami blokującymi U-12c chodnika na wysokości adresów Kossutha 5 i 7 oraz Klemensiewicza 8, zmniejszenie łuków na skrzyżowaniu Kossutha i Klemensiewicza oraz wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu i wysepki przed przejściem dla pieszych na tym skrzyżowaniu przez ulicę Kossutha.Budowę 40 metrów chodnika o szerokości 1,5 metra i posadzenie 30 metrów żywopłotu przy ulicy Klemensiewicza po zachodniej stronie pomiędzy ulicami Kossutha a Górczewską razem z barierą trawnikową typu ZOM.Ustawienie słupków blokujących U-12c na chodniku ulicy Klemensiewicza pomiędzy ulicami Kossutha a Doroszewskiego po stronie wschodniej oraz bariery trawnikowej typu ZOM na trawniku po stronie zachodniej.Opisane składowe projektu oznaczono schematycznie w załącznikach kossutha1.png i kossutha2.PNG wraz z legendą.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na wymienionych odcinkach ulic brakuje chodników lub są one złym stanie przez co mieszkańcy mają utrudnione poruszanie się nimi w tych miejscach. Istniejące chodniki są również zastawiane samochodami, podobnie jest bezpośrednio przed przejściami dla pieszych co obniża bezpieczeństwo korzystania z nich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Roboty budowlane:

• Budowa/remont chodnika (500m2): 125 101,7 tys. zł

• Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych: 10 5 tys. zł

• Posadzenie żywopłotu (30m): 61,9 08 tys. zł

Budowa 3 Budowa/przebudowa miejsc postojowych : 12 tys. zł • Budowa dwóch wysepek na nowych powierzchniach wyłączonych z ruchu: 3,4 i wyniesionych wysepek: 16 tys. zł

• Bariera trawnikowa ZOM (45m): 4,5 95 tys. zł

Budowa słupków Słupki blokujące U-12c na długości 100 metrów: 1610,5 22 tys. zł • Projekt organizacji ruchu: 3

Prace projektowe: 13,13 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 181 300152 080,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • przejazd1.jpg
  • przejazd2.jpg
  • kossutha1.png
  • kossutha2.PNG
  • kossutha1.png