Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 19:07:22
Powrót do projektu

Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich

status: Zgłoszony


Projekt zakłada budowę krótkich fragmentów chodników, dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, słupków blokujących i nowych trawników po zachodniej oraz wschodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicą Górczewską a Szczotkarską.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9148820637347
szerokość geograficzna: 52.2306307306417

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Ulica Powstańców Śląskich pomiędzy ulicą Szczotkarską a Górczewską.

Istotne informacje o lokalizacji

Działki we władaniu m.st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wszystkie elementy projektu będą ogólnodostępne ponieważ będą zlokalizowane na miejskim gruncie.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę w przybliżeniu następujących elementów:

1. 40 metrów drogi dla rowerów na przedłużeniu parkingu przy urzędzie dzielnicy od strony ulicy Powstańców Śląskich,

2. 30 metrów chodnika w południowo-zachodnim rogu skrzyżowania ulicy Górczewskiej i Powstańców Śląskich,

3. 12 metrów drogi dla rowerów na przedłużeniu parkingu przy przychodni na ulicy Czumy,

4. Chodnika o szerokości trzech metrów na długości 9 metrów i słupków blokujących U-12c na długości 11 metrów po południowej stronie dojazdu do Czumy 4 i 4A (strefa ruchu) i wygrodzenia ZOM wzdłuż budynków Powstańców Śląskich 69, 69A, 69B oraz 84 metrów kwadratowych trawnika,

5. 44 metrów ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 metra, gładkiej i wzmocnionej nawierzchni na długości budynku Powstańców Śląskich 67,

6. słupków blokujących U-12c na długości 100 metrów zabezpieczających chodnik przed parkowaniem na długości budynku Powstańców Śląskich 45,

7. 66 metrów kwadratowych trawnika w miejscu niepotrzebnego asfaltu na wysokości budynku Sucharskiego 2,

8. 14 metrów ciągu pieszo-rowerowego na końcu ulicy Sucharskiego przy Powstańców Śląskich i dopuszczenie ruchu rowerów na wcześniejszych 77 metrach tej ulicy,

9. 2 słupków blokujących, po jednym na każdy chodnik na wysokości zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Brygadzistów 18 przy połączeniu z drogą dla rowerów,

10. 2 słupków blokujących U-12c i na długości 32 metrów zabezpieczających chodnik i na długości budynku Powstańców Śląskich 9,

11. 30 metrów kwadratowych chodnika omijającego drzewo – lipa drobnolistna, numer inwentaryzacyjny D321483 (w przypadku niekwalifikowania się go do usunięcia) na wysokości budynku Powstańców Śląskich 4.Powyższe rozwiązania elementy zostały kolejno schematycznie oznaczone na załącznikach powstancowSlaskichX.png gdzie X to numer punktu powyższej listyw załączniku elementyProjektu.pdf Natomiast ich rozmieszczenie na odcinku objętym projektem zostało zaznaczone w załączniku planSytuacyjny1.png i planSytuacyjny2.PNG.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie w miejscu proponowanego chodnika istnieje przedept co wskazuje, że brakuje mieszkańcom w tym miejscu chodnika. Realizacja krótkich odcinków dróg dla rowerów lub ciągów pieszo-rowerowych wskazanych w projekcie poprawi natomiast dostępność istniejących dróg dla rowerów wzdłuż ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Wymiana nierównej kostki kamiennej na gładką powierzchnię poprawi ułatwi korzystanie z ciągu pieszo-rowerowego szczególnie osobom niepełnosprawnym, z wózkami dziecięcymi czy rowerzystom. Ustawienie słupków blokujących zapewni pełną dostępność chodnika dla pieszych, a bariery trawnikowej uchroni trawnik przed rozjeżdżaniem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

• Budowa drogi dla rowerów (52m): 26 tys. zł,

• Budowa ciągu pieszo-rowerowego o wzmocnionej nawierzchni (44m): 61,6 tys. zł,

• Wykonanie projektu drogi rowerowej (52m): 2,6 tys. zł,

• Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego o wzmocnionej nawierzchni (44m): 2,2 tys. zł,

• Budowa chodnika (117m2): 29,25 tys. zł,

• Urządzenie trawnika z siewu (150m2): 3,3 tys. zł,

• Zmiana organizacji ruchu na fragmencie ul. Sucharskiego: 5 tys. zł,

• Budowa 4 słupków U-12c: 1,2 tys. zł,

• Budowa słupków U-12c na długości 147 metrów: 24,5 tys. zł,

• Bariera trawnikowa ZOM (80m): 8 tys. zł.


Całkowity koszt projektu: 163 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
 • powstancowSlaskich1.PNG
  • planSytuacyjny1.pngpowstancowSlaskich5
  • planSytuacyjny2.PNG
  • powstancowSlaskich6.PNG
  • elementyProjektu.pdf
  • przedept.jpg