Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-12 17:38:12
Powrót do projektu

Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich

status: Zgłoszony


Projekt zakłada budowę krótkich fragmentów chodników, dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, ustawienia słupków blokujących i zabezpieczenie części trawników barierą trawnikową po zachodniej oraz wschodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicą Górczewską a Szczotkarską.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9148820637347
szerokość geograficzna: 52.2306307306417

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Ulica Powstańców Śląskich pomiędzy ulicą Szczotkarską a Górczewską.

Istotne informacje o lokalizacji

Działki we władaniu m.st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wszystkie elementy projektu będą ogólnodostępne ponieważ będą zlokalizowane na miejskim gruncie.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę w przybliżeniu następujących elementów:

1. 40 metrów drogi dla rowerów na przedłużeniu parkingu przy urzędzie dzielnicy od strony ulicy Powstańców Śląskich

2. 30 metrów chodnika w południowo-zachodnim rogu skrzyżowania ulicy Górczewskiej i Powstańców Śląskich,

3. 12 metrów drogi dla rowerów na przedłużeniu parkingu przy przychodni na ulicy Czumy

4. Chodnika o szerokości trzech metrów na długości 9 metrów i słupków blokujących U-12c na długości 11 metrów po południowej stronie dojazdu do Czumy 4 i 4A (strefa ruchu) i wygrodzenia ZOM wzdłuż budynków Powstańców Śląskich 69, 69A, 69B oraz 84 metrów kwadratowych trawnika 5. 44 metrów ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 metra, gładkiej i wzmocnionej nawierzchni na długości budynku Powstańców Śląskich 67Montaż słupków pomiędzy chodnikiem a chodnikiem w rejonie budynku Powstańców Śląskich 69 nie spełni ich zakładanego zadania, którym jest ochrona pieszych i rowerzystów przed ruchem pojazdów na chodniku i drodze dla rowerów. W celu zabezpieczenia chodnika przed wjazdem pojazdów należałoby przewidzieć ustawienie słupków na początku i końcu odcinka. W celu uwzględnienia potrzeb wszystkich uczestników ruchu należy również rozważyć budowę miejsc parkingowych przy budynku Powstańców Śląskich 69B w miejscu obecnie wykorzystywanym na parkowanie.

5. Uzgodniono wymianę nawierzchni na kostkę kamienno-gładką z jednoczesnym zastosowaniem środków uspokojenia ruchów dla rowerzystów np. pasy poprzeczne o szorstkiej nawierzchni.

6. słupków blokujących U-12c na długości 100 metrów zabezpieczających chodnik przed parkowaniem na długości budynku Powstańców Śląskich 45

7. 2 słupków blokujących, po jednym na każdy chodnik na wysokości zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Brygadzistów 18 przy połączeniu z drogą dla rowerów

8. 2 słupków blokujących U-12c i na długości 32 metrów zabezpieczających miejski chodnik przed parkowaniem od strony zachodniej na wysokości W rejonie budynku Powstańców Śląskich 9 wykonano krawężnik uniemożliwiający dojazd pojazdów do drogi dla rowerów. Uzgodniono przesunięcie krawężniak na granice pasa drogowego. W celu spełnienia założenia projektu - uniemożliwienia ruchu pojazdów na chodniku oraz ich postoju na przystanku autobusowym zamiast dwóch słupków w świetle poprzecznego chodnika należy zaprojektować ustawienie ich rzędu wzdłuż krawędzi jezdni.

9. 30 metrów kwadratowych chodnika omijającego drzewo – lipa drobnolistna, numer inwentaryzacyjny D321483 (w przypadku niekwalifikowania się go do usunięcia) na wysokości budynku Powstańców Śląskich 4.

Powyższe elementy zostały kolejno schematycznie oznaczone w załączniku elementyProjektu.pdf Natomiast ich rozmieszczenie na odcinku objętym projektem zostało zaznaczone w załączniku planSytuacyjny1.png i planSytuacyjny2.PNG.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie w miejscu proponowanego chodnika istnieje przedept co wskazuje, że brakuje mieszkańcom w tym miejscu chodnika. Realizacja krótkich odcinków dróg dla rowerów lub ciągów pieszo-rowerowych wskazanych w projekcie poprawi natomiast dostępność istniejących dróg dla rowerów wzdłuż ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Wymiana nierównej kostki kamiennej na gładką powierzchnię poprawi ułatwi korzystanie z ciągu pieszo-rowerowego szczególnie osobom niepełnosprawnym, z wózkami dziecięcymi czy rowerzystom. Ustawienie słupków blokujących zapewni pełną dostępność chodnika dla pieszych, a bariery trawnikowej uchroni trawnik przed rozjeżdżaniem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Roboty budowlane:

• Budowa drogi dla rowerów (52m): 26 tys. zł

• Budowa ciągu pieszo-rowerowego o wzmocnionej nawierzchni (44m): 61,6 tys. zł

• Budowa chodnika (117m2): 29,25 tys. zł

• Urządzenie trawnika z siewu (84m2): 1,85 tys. zł

• Budowa 4 słupków U-12c: 1,2 tys. zł

• Budowa słupków U-12c na długości 147 metrów: 24,5 tys. zł

• Bariera trawnikowa ZOM (80m): 8 tys. zł

Prace projektowe: 15,25 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 167 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • przedept.jpg
  • planSytuacyjny1.png
  • planSytuacyjny2.PNG
  • elementyProjektu.pdf