aarabadzic - zmiany z 2017-02-08 14:39:08
Powrót do projektu

Bezpieczna 13-nastka

status: Zgłoszony


Wybudowanie przejścia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych w środkowej części ul. Sokratesa (na wysokości punktu adresowego 13) oraz integracji społeczności Wawrzyszewa – Kaliszówki i nowego Wawrzyszewa, obszarów mieszkaniowych rozdzielonych ul. Sokratesa. Projekt może być przygotowany na rozbudowę o ścieżką rowerową, o ile powstanie ścieżka po wschodniej stronie ulicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9303297102451
szerokość geograficzna: 52.286201961733

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

SOKRATESA 13, 13A, 13B, 13C, 13D / TOŁSTOJA 4

Istotne informacje o lokalizacji

środkowy odcinek ul. Sokratesa rozdzielającej nowy Wawrzyszew od Kaliszówki, a więc obszar z wieloma nowymi osiedlami oddanymi i w trakcie budowy. Jest to centralny obszar Bielan podzielony sztucznie z uwagi na historyczny rozwój poszczególnych części Wawrzyszewa, wymagający zmian.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Inwestycja w przestrzeni publicznie dostępnej, przez całą dobę, bez ograniczenia w korzystaniu, na terenie działek m.st. Warszawy.

Szczególnie istotna dla mieszkańców Kaliszówki i nowego Wawrzyszewa, ale także dla osób zmierzających do węzła komunikacyjnego Młociny.


Pełny opis projektu

Proponowane jest utworzenie przejścia dla pieszych, pomiędzy chodnikami zachodnim a wschodnim ul. Sokratesa w jej środkowym odcinku, na wysokości posesji Sokratesa 13, 13A, w połowie odległości pomiędzy niebezpiecznymi przejściami dla pieszych (360 m) obecnie zlokalizowanych na wysokości skrzyżowań ul. Sokratesa / Kaliszówka i ul. Sokratesa / Tołstoja.

Nowe osiedla Kaliszówki są zamieszkane w przeważającej części przez rodziny z dziećmi, dla których samodzielne pokonywanie przejścia dla pieszych na wysokości salonu Forda jest bardzo niebezpieczne, w szczególności dotyczy to dzieci zmierzających do szkół, matek z wózkami zmierzającymi do żłobków, przedszkoli, czy na spacer.

Obecnie coraz częściej piesi przekraczają jezdnie ul. Sokratesa, w omawianym miejscu, w sposób niedozwolony, co powoduje bezpośrednie zagrożenie życia.

Z kolei przejście dla pieszych na wysokości salonu Forda (posesja Sokratesa 11) jest niebezpieczne, z uwagi na brak respektowania przepisów przez kierowców pojazdów, rozwijających wysokie prędkości.Proponowane jest utworzenie przejścia z sygnalizacją ostrzegawczą (znaki pionowe i „oczka” w jezdni), z możliwością reagowania na pieszych (czujniki detekcji zbliżającego się pieszego), dedykowanym doświetleniem i zabezpieczeniem w postaci progów wyspowych zwalniających, rozdzielonych tablicami uchylnymi z elementami odblaskowymi. Dałoby to szansę na lepszą widoczność pieszych, szybszą reakcję kierowców, rzeczywiste, efektywne spowolnienie pojazdów z uwagi na progi.

Proponowane progi nie utrudniałyby ruchu pojazdów, praktycznie nie oddziaływałyby na autobusy komunikacji miejskiej, jak również samochody ciężarowe dla obsługi np. komunalnej, jednocześnie wpływałyby na zachowanie kierujących pojazdami osobowymi.

Z kolei aby wpłynąć na kierujących pojazdami jednośladowymi proponowane są tablice uchylne pomiędzy progami wyspowymi, w celu ograniczenia prędkości jednośladów.Sugerowane jest przygotowanie projektu umożliwiającego wyznaczenie w przyszłości ścieżki rowerowej przy przejściu z wykorzystaniem proponowanych w projekcie zabezpieczeń, takie połączenie ścieżki wzdłuż zachodniej części Sokratesa z wschodnią częścią Sokratesa może być zasadne, o ile doszłoby do utworzenia ścieżki rowerowej po wschodniej stronie Sokratesa (wariant wspierający, bezpieczniejszy w stosunku do obecnego przebiegu).Załączam „Załącznik nr 02 – Położenie inwestycji”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obliczu braku poszanowania zasad ruchu, najczęściej przez użytkowników pojazdów mechanicznych, rozwijających prędkości znacznie przekraczające dozwolone, z uwagi na geometrię ulicy Sokratesa (długa prosta ok. 1 km) oraz przechodzenie przez pieszych w miejscach niedozwolonych, w szczególności dotyczy to dzieci, młodzieży (żłobki, przedszkola, szkoły) oraz osób starszych (apteki, kościół).

Celem wspierającym jest szansa na integrację społeczności starej i nowej części Wawrzyszewa wraz z obopólnymi korzyściami z infrastruktury miejskiej i handlowo-usługowej, rozwijających się nierównomiernie po obu stronach Sokratesa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przejście dla pieszych (ok. 14 pasów linii przejścia dla pieszych P10 + linie do wymalowania poza jezdniami, oznakowanie pionowe, oczka montowane w jezdni, oznakowanie poziome, czujniki ruchu, itd.) to ok. 62 tys. złotych brutto z montażem (realizacja ZDM w Wa-wie połączenie Chodeckiej i Łabiszyńskiej).

Wykonawstwo doświetlenia to ok. 30 tys. złotych bez projektu (inicjatywy z budżetu partycypacyjnego 2017 – 38 tys. złotych) w połączeniu z podłączeniem do sygnalizacji przejścia (zamiast zasilania solarnego).

Uzupełniając o:

• pełny projekt ok. 22 tys. złotych

• progi zwalniające wyspowe 3000x1800x65 (4 szt.) z montażem ok. 17 tys. złotych

• tablice uchylne (10 szt.) z montażem ok. 2 tys. złotych

• zasilanie stałe energią (studzienki, kable, kanalizacja ze studzienkami, montaż, przewierty, sterownik w cenie przejścia, itd.) – ok. 15 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 148 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Dotyczy:

• konserwacji – ok. 1200 złotych na rok

• zużycia energii elektrycznej – ok. 1800 złotych na rok


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

  • P1 - Załącznik nr 02 - Położenie inwestycji.pdf