Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 18:57:22
Powrót do projektu

Angielski z native speakerem

status: Zgłoszony


Angielski z native speakerem dla mieszkańców na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37

przy ul. Smoleńskiej 94

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dla dorosłych, seniorów, młodzieży.

3 grupy po 1h, zajęcia po 17.00 będą odbywały się od lutego do grudnia z przerwą na miesiące wakacyjne.


Pełny opis projektu

Bezpłatne zajęcia dla osób dorosłych, seniorów i młodzieży raz w tygodniu po 60 minut dla każdej z grup. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wielkość grup będzie zależała od wielkości sali (maks. 15-20 osób).

Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzony zostanie test kompetencyjny - by zorganizować grupy na podobnym poziomie umiejętności.

Każdy uczestnik powinien podpisać zobowiązanie do uczestnictwa z dopuszczeniem określonej liczby nieobecności. Po przekroczeniu tej liczby uczestnik powinien zostać z kursu wykluczony a na jego miejsce może wejść kolejna osoba. Przed rozpoczęciem rekrutacji podmiot realizujący kurs w porozumienie z Urzędem Dzielnicy Targówek opracuje regulamin, który dokładnie będzie określał zasady uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szansa zdobycia nowych umiejętności obecnie najczęściej niezbędnych w pracy zawodowej i podróżach zagranicznych. Możliwość nawiązania nowych kontaktów. Native speaker ułatwi konwersacje w języku angielskim.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynagrodzenie lektora 108 godzin zajęć po 190 złotych= 20 520

Koszty eksploatacji sali i obsługi 1000 zł.

Koszt wynajęcia sali 600 zł


Całkowity koszt projektu: 22 120,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki