Strefa użytkownika
  • Zgłaszanie pomysłów
  • Ocena pomysłów i odwołania
  • Głosowanie
  • Wyniki

Głosowanie zakończone.
Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

termin ogłoszenia wyników:
13 lipca 2022

Ogłoszenie wyników

13 lipca poznaliśmy zwycięskie projekty 9. edycji budżetu obywatelskiego. Transmisję z Gali ogłoszenia wyników można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=WFQMYUygRpw

Dziękujemy autorom i autorkom pomysłów za zaangażowanie i promocję swoich propozycji wśród mieszkańców. Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Warszawy za wszystkie oddane głosy.

Pytania i odpowiedzi

Wygrają (a więc zostaną rekomendowane do realizacji) te projekty, które uzyskają najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie przeznaczonej dla danej dzielnicy lub na poziom ogólnomiejski. Może zdarzyć się tak, że wygra kilka bardzo drogich projektów lub kilkanaście tańszych, mniejszych.

Ponadto, aby pomysł mógł zostać wybrany na poziomie dzielnicowym musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie wybrany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie um.warszawa.pl/waw/bo oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi