Strefa użytkownika
 • Zgłaszanie pomysłów
 • Ocena pomysłów i odwołania
 • Głosowanie
 • Wyniki

Zagłosuj na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie

termin głosowania:
15 czerwca 2021 — 30 czerwca 2021

Proces głosowania na pomysły

 • 1

  Aby rozpocząć głosowanie, podaj swój adres e-mail. Na ten adres wyślemy link umożliwiający głosowanie.

 • 2

  Możesz głosować zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Wybierz maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz maksymalnie 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyskuje jeden głos.

 • 3

  Uzupełnij swoje dane osobowe. Twoje dane nie będą nikomu udostępnione.

 • 4

  Sprawdź poprawność zgłoszenia i zagłosuj. Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz i tylko w jednej dzielnicy.

Ikona dymek z pytaniem
Głosując na pomysły mieszkańców współdecydujesz o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu Warszawy. Wybierasz, jakie pomysły zostaną zrealizowane. Masz wpływ na to, jak zmieni się Twoje najbliższe otoczenie.

Pytania i odpowiedzi

Formularz możesz pobrać ze strony https://bo.um.warszawa.pl/ lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.

Zajrzyj na stronę twojbudzet.um.warszawa.pl. Znajdziesz tam informacje o różnych formach wsparcia, które organizujemy w trakcie trwania etapu zgłaszania projektów. Organizujemy m.in. dyżury pracowników urzędu. Możesz z nimi porozmawiać i uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji Twojego projektu.

Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego: KOORDYNATORZY ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicach

Nie. Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Projekty wybrane przez mieszkańców będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi