Strefa użytkownika
 • Zgłaszanie pomysłów
 • Ocena pomysłów i odwołania
 • Głosowanie
 • Wyniki

Zagłosuj na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie

termin głosowania:
15 czerwca 2022 — 30 czerwca 2022

Proces głosowania na pomysły

 • 1

  Aby rozpocząć głosowanie, podaj swój adres e-mail. Na ten adres wyślemy link umożliwiający głosowanie.

 • 2

  Możesz głosować zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Wybierz maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz maksymalnie 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyskuje jeden głos.

 • 3

  Uzupełnij swoje dane osobowe. Twoje dane nie będą publicznie dostępne.

 • 4

  Sprawdź poprawność zgłoszenia i zagłosuj. Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz.

Ikona dymek z pytaniem
Głosując na pomysły mieszkańców współdecydujesz o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu Warszawy. Wybierasz, jakie pomysły zostaną zrealizowane. Masz wpływ na to, jak zmieni się Twoje najbliższe otoczenie.

Pytania i odpowiedzi

Zachowaj oryginał listy poparcia do 4 maja 2022 r. To dzień, w którym opublikujemy informację o wyniku oceny. Możliwe, że do tego czasu pracownicy urzędu poproszą Cię o dostarczenie oryginału listy poparcia.

Tak. Możesz wycofać swój projekt do 1 czerwca 2022 r. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe. Pamiętaj jednak, że przywrócenie go nie będzie możliwe.

Tylko autor wyznaczony do kontaktu z urzędem w sprawie projektu może wycofać projekt. Współautorzy nie mogą tego zrobić.

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego pomysłu należy zaznaczyć to na swoim koncie w strefie użytkownika (jeśli pomysł zgłaszany był przez Internet) lub napisać do urzędu miasta(jeśli pomysł zgłaszany był w formie papierowej).

Zajrzyj na miejską stronę o budżecie obywatelskim: https://um.warszawa.pl/waw/bo. Znajdziesz tam informacje o różnych formach wsparcia, z których możesz skorzystać w trakcie trwania etapu zgłaszania projektów. 

Organizujemy m.in. dyżury pracowników urzędu, z którymi możesz porozmawiać i uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji projektu. Kontakty do pracownikó znajdziesz tutaj: https://um.warszawa.pl/waw/bo/wsparcie-pracownikow-urzedu-9-edycja

Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu  obywatelskiego. Kontakt do nich znajdziesz na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/bo/koordynatorzy

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie um.warszawa.pl/waw/bo oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi