Przejrzyj pomysły wybrane do realizacji
w piątej edycji budżetu partycypacyjnego - na rok 2019

Wybierz obszar

Wybierz obszar dzielnicy, w którym chcesz sprawdzić, jakie pomysły zostały wybrane do realizacji.